Skepparexamen

En del av sjöskolan

Den mest efterfrågade – Skepparexamen

Skepparexamen är en utbildning som många fortfarande frågar efter, men idag skall du istället fråga efter Fartygsbefäl klass VIII eller Kustskepparintyg. Skepparexamen som utbildning finns inte längre, den ersattes på 90-talet av ovan nämnda utbildningar.

Är det så att du tog en Skepparexamen, då för länge sedan, skall du hålla hårt i det intyget för det gäller fortfarande  men läs mer på sjoskolan.se vad som gäller för dig idag.

Om du vill ta det som idag påminner om Skepparexamen skall du först ta ställning till om du vill ha en yrkesbehörighet, eller om det räcker med ett fritidsintyg?

Fartygsbefäl klass VIII är en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att tjäna pengar när du är ute i skärgården med ditt fartyg. Fartygsbefäl klass VIII är en gedigen utbildning med många viktiga ämnen, såväl teoretiska som praktiska.

Kustskepparintyg är en fritidskurs som krävs om din fritidsbåt är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. För att ta Kustskepparintyg måste du först klara av grundkursen Förarintyget. Läs mer om Kustskepparintyg här.

Notera att Fartygsbefäl är en högre behörighet än Kustskepparintyget, som även fungerar ombord fritidsskepp.

Skepparexamen - En del av sjoskolan.se

När man förr tog Skepparexamen kallades även tidigare för Skeppare B.

Om man jämför utbildningarnas innehåll så har det i Fartygsbefäl klass VIII tillkommit bl.a. radar, både teori och praktik, VHF/SRC, säkerhet, brand terori samt praktik och sjukvård/HLR. Just nu finns det inga planer på att ändra nuvarande utbildningsform. Men utbildningen har varit densamma i drygt 15 år, så det finns flera utbildningsmoment som kan ifrågasättas om man ser på hur vi brukar och nyttjar båtar idag.

En viktig sak att notera om man har Skepparexamen är att man kan inte söka ut någon behörighet. Med behörighet menas att man genom att redovisa sjötid till Transportstyrelsen får möjlighet att föra större fartyg. När man går en Fartygsbefäl klass VIII utbildning får man en såkallat “examen”. Vilket betyder att man bara genom att gå denna utbildning får möjlighet att föra båtar upp till “20 BRUTTO”. BRUTTO är ett volymmått i vilket fartygs mäts, och har ingenting med vikten på båten att göra. Skall man ‘översätta’ det till längdmeter brukar man säga 15 meter seglebåt, eller 12 meter motorbåt. Men det är helt avgörande hur mycket inbyggd volym båten har. En motorbåt med Fly Bridge har t.ex. mycket mer volym än jämfört med en RIB-båt.

Om man redovisar 12-36 månaders sjötid till Transportstyrelsen ökar man sin behörighet från 20 till 40 eller max 70 BRUTTO. Men då måste man upprätthålla sin behörighet genom att redovisa sjötid till Transportstyrelsen vart 5:e år. Misslyckas man med redovisningen faller behörigheten och du måste gå om utbildningen och skriva provet igen. Nöjer man sig med 20 BRUTTO, och inte redovisar någon sjötid, så är den behörigheten idag evig, utan bäst före datum.

Kursinnehåll:

 • De internationella sjövägsreglerna
 • Praktiskt sjökortsarbete
 • Miljö
 • Säkerhet
 • Sjukvård
 • Sjömanskap
 • Miljö
 • Väder och vind
 • Radiokommunikation
 • Nautiska hjälpmedel
 • Fyrar
 • Utmärkningssystemet
 • Publikationer
 • Skeppshandlingar
 • Tullbestämmelser
 • Sjömanslagen
 • Sjölagen

Förtydligande av olika begrepp:
Allt som flyter och har en styranordning kallas för fartyg, och lyder under sjölagen med alla tillhörande lagar och förordningar på sjön. Om fartyget är längre än 24 meter kallas fartyget för skepp, alla mindre fartyg kallas för båt. Har du en fritidsbåt finns inga lagkrav på att du skall inneha någon utbildning, men du måste känna till sjölagen och följa reglerna för sjön. Notera att den tidigare gränsen på 12 x 4 meter inte längre gäller för defintion av skepp. Dock gäller fortfarande den gamla gränsdragningen på 12 x 4 meter när det gäller att man måste ha ett Kustskepparintyg som ansvarig ombord. Detta är viktigt för det är en av de få kraven om behörighet på dig som ansvarig ombord på ditt fritidsfartyg som finns i Sverige. Självklart skall du vara nykter, också, oavsett båt eller skepp! 

Det finns mer information om Skepparexamen på sjoskolan.se